Search
Close this search box.

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL-  İADE ŞARTLAR VE KOŞULLAR

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

4.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

5.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 2 ila 20 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 2 ila 20 gün gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 2 ila 20 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

CAYMA HAKKI:

Tüketici, ilgili kanunda ifade edilen “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler (anında bilgisayara indirilip, kullanılıp, kopyalanabilen yazılım, müzik, video klibi, paketi açılmış kaset, CD, DVD ve benzeri veri depolama aygıtlarında, e-gazete ve e-kitap gönderimleri , web üzerinden şifre ile çalışan online ürünler ) ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin olarak cayma hakkına ait hükümlerden faydalanamayacaktır” hükmü olmasına rağmen British Institute satmış olduğu ürünün kalite ve faydasına güvenine dayanarak Tüketiciye hiçbir kanuni zorunluluğu bulunmamasına rağmen ,tüketicinin ürünü teslim almadı ise;   satın alma tarihten itibaren on dört gün içerisinde ürünü iade hakkı vermektedir.S Tükecidi ürünü teslim almadı ise tüketici iade isteğini  [email protected]  mail adresine yazılı olarak bildirir. British Institute iade isteminin kabulünü takip eden 2 ile 20 iş günü aralığında sözleşme tutarı üzerinden %10 operasyon ücreti kesinti yaparak kalan tutarı Tüketici ’ye kredi kartı ile ödediyse kredi kartı hesabına, havale yolu ile ödeme yapmışsa havaleyi gerçekleştirmiş olduğu hesaba veya Tüketicinin yazılı taleple bildireceği başkaca bir hesabına nakit olarak iade eder. On dört günü geçen ve/veya başka iletişim yolları ile yapılacak iade talepleri dikkate alınmayacak, Şirketimiz, ürünü iade almayacak ve bedelini iade etmeyecektir.

  1. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

Firma Ünvanı: BRITISH INSTITUTE  YABANCI DIL KURSLARI

Adres : LATİLOKUM SOKAK NO:2 /15-16 MECİDİYEKÖY  –  SISLI ISTANBUL 34381

Eposta: [email protected]

Tel:+90-8505323977

Tel:+90-2122510909

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

  1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, Alıcı ürünü teslim almadı ise; bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
  2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ ya aittir.
  3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya 12. Madde de belirtilen irtibat bilgileri üzerinden iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta adresi yoluyla yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

15.1.Liste fiyatından özel bir indirim kodu / hediye çeki kullanılarak verilen siparişlerde şirketin tanımış olduğu iade hakkı süresi 7 (yedi) gün olarak uygulanacaktır.

15.2 Her şekilde, durum ne olursa olsun iade talebi sipariş tarihinden sonra en fazla 30 takvim günü içerisinde yapılması gerekir. Aksi takdirde hiç bir şekilde iade işlemi uygulanmayacaktır. 30 günden daha kısa süre içerisinde yapılan iade taleplerinde ise bu sözleşmede yazan ilgili hükümler geçerlidir.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

  1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
  2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

  1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine yazılı ulaşmasından itibaren en geç 2 ile 20 iş günü süre içerisinde toplam bedeli operasyon gideri olan %10 kesinti, ücreti iade edilecek toplam bedel içerisinden düşerek ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü iade almakla yükümlüdür.
  2. İade işlem süresi Tüketicinin eline ulaştı ise, faturanın iade edilmesi ve gerekiyorsa IBAN bilgisinin British Institute ya ulaştırılmasından sonra başlar. Geç gönderilen faturalardan dolayı oluşacak gecikmelerden British Institute sorumlu olmayacaktır.
  3. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
  4. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Satın alınan eğitim bütün bir paket olup bölünme olamaz. Sipariş ve sözleşmede eğitimin kaç gün ve /veya kaç ay süreceği yazılıdır. Eğitim içindeki kurlar sadece farklı seviyeleri göstermektedir. Satın alınan eğitim bütün bir paket olup bölünme olamaz.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ÖDEME VE TESLİMAT

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşebilecektir.