Search
Close this search box.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Tüketici, kendisi ve satın almak istediği ürün/hizmet hakkındaki bilgileri doğru ve eksiksiz vermek durumundadır. Tüketici hizmet kalitesinden en iyi şekilde yararlanmak için sözleşmenin kendisine yüklemiş olduğu tüm yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmelidir.
 2. Tüketici, mesafeli satış sözleşmesinde öngörülen ödeme planına uygun ve öngörülen zamanda ödemesini yerine getirmek durumundadır.
 3. Tüketici, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmek ve vakit geçirmeden üründeki kusuru bildirmek yükümlüğü altındadır. Ancak kullanılmış ürünler geri alınma kapsamında değildir.
 4. Tüketici, hasar ve sözleşmenin yüklediği diğer konularda bildirim yükümünü yerine getirmek zorundadır.

SİPARİŞ VE SATIŞ ŞARTLARI

 1. Şirketimiz, mesai saatleri içinde (hafta içi 08:30- 17:30 arası) yapılan siparişleri gün içerisinde değerlendirecektir. Saat 18:00’den sonra gelen siparişleri ise, takip eden iş günü mesai saatleri dâhilinde işleme alacaktır.
 2. Tüketici, sipariş ile ilgili olarak Şirketimize vermiş olduğu bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, gerektiğinde sipariş bilgileri arasında belirtilen telefon numarası ve e-posta adresinden kendisi ile bağlantı kurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Tüketici tarafından verilen sipariş işleminin başarıyla tamamlanması sonrasında şirketimiz tüketici tarafından belirtilmiş olan e-posta adresine, sipariş işleminin tamamlanmış olduğu konusunda bilgi veren bir e-posta mesajı gönderecektir.

SİPARİŞ İPTALİ

Sipariş ettiğiniz ürünleri kullanıcı adı ve şifresi size ulaşmadan önce siparişlerinizi iptal ettirebilirsiniz. Siparişinizi siparişlerim menüsünden kontrol edebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, [email protected]  adresine e-mail yoluyla iptal talebinizi bildirirseniz, 2 ila 20 gün içerisinde ödemeniz iade edilir.

ÖDEME

 1. İşbu sözleşmeye konu internet sitesinden verilen siparişlere ilişkin ödemeler tüm bankalara ait kredi kartları ile gerçekleştirilebilmektedir. Siparişinizi isterseniz Para transferi ve benzeri satın alma yollarını da kullanabilirsiniz. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı ya da şirketimizin hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.
 2. Tüketici, işbu sözleşemeye konu Site’yi ve hizmetleri kullanmak için gereken ücretleri ve uygun düşen tüm vergileri ödemekle yükümlüdür.
 3. Kredi kartı işlemlerinde bilgi nakli Şirketimiz tarafından SSL olarak güvenli bağlantı ile sağlanacaktır. Tüketicinin kredi kartı ödemesi ve provizyonu otomatik olarak SANALPOS sistemi ile sağlanacaktır. Mücbir nedenler dışında şirketimiz tarafından tahsil edilen miktarın geriye ödenmesi söz konusu değildir.
 4. Şirketimiz tarafından sözleşmeye konu internet sitesinde ürünlere dair Fiyatlara KDV dahildir.
 5. Tüketicinin bir ticari firma olması durumunda, tüketicinin belirttiği fatura bilgileri doğrultusunda fatura düzenlenerek sipariş veren firmaya ulaştırılır. Tüketicinin gerçek kişi olması durumunda fatura düzenlenecek ve adresine ulaştırılacaktır.
 6. Tüketicinin satın aldığı ürünlere dair yapacağı ödemenin kredi kartının veya banka hesabının provizyonu akabinde başarılı sonuçlanması ile şirketimizin tüketicinin siparişini yerine ulaştırma yükümlülüğü doğacaktır.
 7. Şirketimiz sunmakta olduğu hizmetlerin bir kısmını veya tümünü, uygulamakta olduğu ücret politikasını her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Ücret politikası ile ilgili değişiklikler, duyurusunun site de yayımlanmasıyla beraber, eş zamanlı olarak etkinleşmiş olacaktır.
 8. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından şirketimiz sorumlu değildir.

TESLİM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 1. Şirketimiz, tüketicinin siparişi kendisine ulaştığı andan itibaren en geç 15 gün içerisinde söz konusu ürünü tüketiciye kullanımı için kullanıcı adı ve şifresi ile kullanıma açacak ve bunu kullanıcının siparişi esnasında belirttiği e-posta hesabına elektronik posta ile bildirecektir.Şirketimiz, önceden haber vermek kaydıyla bu süreyi beş gün daha uzatma hak ve yetkisine sahiptir.
 2. Teslimat için belirtilen e-posta adresinin doğru ve eksiksiz beyanı kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcının hatalı veya eksik bildirimde bulunması sebebiyle yaşanılan aksamalardan British Institute sorumlu tutulamaz.
 3. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla şirketimiz, sözleşmeden doğan ifa yükümlüğünün süresi dolmadan, tüketiciye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir ayrıca sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir, ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 2 ila 20 gün içinde tüketiciye iade eder.
 4. İşbu sözleşmede belirtilen şartların TÜKETİCİ tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmemesi durumunda Şirketimiz, tüketicinin sipariş ettiği ürünlerin teslim edilmemesinden sorumlu olmayacaktır.

İADE HAKKI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 1. Tüketici, ilgili kanunda ifade edilen “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler (anında bilgisayara indirilip, kullanılıp, kopyalanabilen yazılım, müzik, video klibi, paketi açılmış kaset, CD ,DVD ve benzeri veri depolama aygıtlarında, e-gazete ve e-kitap gönderimleri , web üzerinden şifre ile çalışan online ürünler ) ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin olarak cayma hakkına ait hükümlerden faydalanamayacaktır” hükmü gereği iptal ve iadesi gerçekleştirilmemektedir. Tüketiciye hiçbir kanuni zorunluluğu bulunmamasına rağmen, tüketicinin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde ürünü iade başvuru hakkı vermektedir. Ödeme yapılmasıyla bu süre başlar. Ödeme yapılmasını takip eden on dört gün içerisinde tüketici iade isteğini [email protected] mail adresine yazılı olarak bildirir. British Institute iade isteminin kabulü gerçekleşir ise takip eden 2 ile 20 iş günü aralığında iade tutarı üzerinden bir operasyon ücreti kesintisi yaparak kalan tutarı Tüketici ’ye kredi kartı ile ödediyse kredi kartı hesabına, havale yolu ile ödeme yapmışsa havaleyi gerçekleştirmiş olduğu hesaba veya Tüketicinin yazılı taleple bildireceği başkaca bir hesabına nakit olarak iade eder. Nakit siparişlerde operasyon ücreti 250 TL, kredi kartı siparişlerinde ise operasyon ücreti 295 TL dir. On dört günü geçen ve/veya başka iletişim yolları ile yapılacak iade talepleri dikkate alınmayacak, şirketimiz, ürünü iade almayacak ve bedelini iade etmeyecektir.
 2. Tüketicinin ürünü iade etmesi veya alışverişinden cayması halinde, ürünü tüm fatura kopyaları ile beraber eksiksiz olarak şirketimize iade etmelidir.
 3. Tüketici tarafından iade edilen ürünün ücreti şirketimiz tarafından 2 ila 20 gün içerisinde tüketiciye iade edilecektir. Tüketicinin bankasının söz konusu meblağı tüketicinin hesabına yansıtmasında meydana gelecek gecikmelerden şirketimiz sorumlu değildir.