fbpx

Bu sınav yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (aylıklarını bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dâhil), 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 3466 sayılı uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olanların, kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tâbi sözleşmeli personelin katıldığı sınavdır.

Açılımı kamu personeli yabancı dil sınavı olan KPDS, ÖSYM tarafından hazırlanır ve bu sınavda, sınava giren kişilerin İngilizce okuma ve anlama becerilerini sınamak amaçlanır. Yılda sadece iki kez (Kasım ve Mayıs) gerçekleştirilern sınava devlet kurumlarında çalışmayı amaçlayan kişiler ile kamu, kurum ve kuruluşlarınca yurtdışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar girmektedir. Bunun yanında mütercim veya tercümanların işe başlamadan önce yeterli dil becerisine sahip olduklarını tespit ettirmek için bu sınava girmeleri gerekmektedir. Kamu personelleri bu sınava girip belli bir seviyede puan alarak zamlı maaşlar alabilirler.

Sınav süresi 3 saattir (180 dakika). Almanca, Fransızca ve İngilizceden yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli testler kullanılır. Diğer dillerde sınav, test hazırlanabildiği takdirde bu yolla, test hazırlanamadığı takdirde, Türkçeye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılmaz.

Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve her doğru cevap için bir puan verilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunacaktır. Test hazırlanamayan dillerde çeviriler ÖSYM’de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Kamu Personeli Dil Sınavı, yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için ÖSYM tarafından yılda 2 kez Mayıs ve Kasım aylarında yapılan bir sınavdır. 80 soruluk çoktan seçmeli bir sınav olan KPDS’de soru dağılımı genellikle şöyledir:

  • Kelime bilgisi ve dilbilgisi bölümü (Grammar&Vocabulary).Toplam 15 puandır. Bu bölümde; 5 soruluk kelime bilgisi (Vocabulary) : İsim (noun), sıfat (adjective),zarf (adverb) ve öbeksi eylem (phrasal verb) biçiminde kelimeler sorulmaktadır. 3 soruluk zaman bilgisi (Tenses)2 soruluk edat (Prepositions) : İngilizce’deki birlikte kullanım (collocation) bilgisini ölçmeyi hedefler.5 soruluk bağlaçlar (Conjunctions) ve diğer konular test edilmektedir.
  •  Cloze Test bölümüToplam 10 puandır. Bu bölümde 2 adet paragraf verilmektedir. Bu paragrafların her birinde 5’er adet boşluk bulunur. Adaylar bu boşluklara gelecek kelime ya da kelime gruplarını çoktan seçmeli sorulara cevap vererek bulurlar
  • Cümle Tamamlama bölümü (Sentence Completion)Toplam 10 puandır. Bu bölümde 10 adet cümle yarım bırakılarak verilmiştir. Adaylar bu cümleleri seçeneklerden uygun olanı seçerek tamamlar.
  • Çeviri bölümü (Translation) Toplam 10 puandır. İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce 5’er soru şeklinde uygulanır.
  • Paragraf Tamamlama (Paragraph Completion) Toplam 6 puandır. 6 kısa paragraf’tan birer cümle çıkarılarak adayın seçenekler arasında bu cümleyi bulması beklenir.
  • Duruma uygun ifade (Situational Expression) Toplam 6 puandır. Adayın soruda verilen duruma uygun gelebilecek cümleyi seçenekler arasında bulması beklenir.
  • Anlam bütünlüğünü bozan cümle (Irrelevant Sentence) Toplam 6 puandır. Adayın, verilen paragrafta numaralandırılan cümlelerin hangisinin paragrafın geneline uymadığını bulması beklenir.
  • Anlamca en yakın cümle (Restatement) Toplam 6 puandır. Adayın verilen cümlelere en yakın anlamdaki şıkkı işaretlemesi beklenir.
  • Diyalog Tamamlama (Dialogue Completion) Toplam 6 puandır. Adayın verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere seçeneklerden uygun olanı yerleştirmesi beklenir.
  • Okuma (Reading)Toplam 25 puandır. Adaya 5 okuma parçası verilir. Her bir okuma parçası ile ilgili 5’er soru sorulur.

KPDS geçerlilik süresi ne kadardır?

KPDS‘nin geçerlilik süresi 2 yıldır. Ancak KPDS sonucunuzu maaşınıza eklediğiniz takdirde geçerlilik süresi 5 yıl olacaktır. Beş yıl geçtiğinde KPDS notunuz bir seviye düşer.Örnek olarak 2007 yılında KPDS‘den A almış bir kişi 2012 yılına kadar A notu üzerinden tazminat alırken, 2012 yılından itibaren bir seviye düşerek B notu üzerindentazminat alır.

KPDS’de çeşitli strateji ve taktiklerle yüksek not alabilir miyiz?

KPDS‘nin çeşitli bölümlerinde çeşitli strateji ve taktikler uygulamak mümkündür. Ancak bu taktik ve stratejiler ile sınavın tamamında başarılı olmak imkansızdır. KPDS‘de yüksek not hedefliyorsanız, öncelikle kelime bilgisi (vocabulary) ve dilbilgisi (grammar) konularında iyi bir seviyede olmanız gerekmektedir. Bu bilgiyi taktik ve stratejilerle birleştirdiğinizde, hedeflediğiniz puanlara ulaşabilirsiniz.

ÜDS

Açılımı Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı olan ÜDS 2000 yılından bu yana uygulanan merkezi bir dil sınavıdır. ÜDS sonuçları, yüksek lisans, doktora ve doçentlik için kullanılabilir. ÜDS’den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora adaylarının 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir. ÜDS her yıl Mart ve Ekim aylarında olmak üzere iki kez yapılır. Sınavda Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri olmak üzere üç alan bulunmaktadır. Her aday sadece gireceği alandaki soruları cevaplamaktadır. Hangi alandan sınava gireceğiniz ÜDS sonucunuzu kullanacağınız alana (yüksek lisans/doktora alanına vb.) göre değişmektedir. ÜDS sınavı 180 dakikadır ve bu süre içerisinde 80 soru cevaplanacaktır. Sınavda yanlış doğruyu götürmez ve her soru 1.25 puandır. ÜDS’de kelime bilgisi, dilbilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama soruları bulunur. Soruların bölümlere göre dağılımı şöyledir:Vocabulary & Grammar: 17 ,Cloze Test: 10,Sentence Completion: 10, Translation: 4, Reading: 24, Dialogue Completion: 5, Paragraph Completion:  5,  Irrelevant Sentence: 5

ÜDS geçerlilik süresi ne kadardır?
ÜDS’nin geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM tarafından belirlenmiş bir tarih yoktur. Kurumlar kendi aldıkları kararlara göre uygulamalarını şekillendirirler. Örnek olarak belli kurumlar ÜDS sınavından alınan puanları ömür boyu geçerli sayarken, bazı kurumlar ÜDS notunun son 2 ya da 3 yıl içerisinde alınmış olmasını şart koşmaktadırlar.

ÜDS’de çeşitli strateji ve taktiklerle yüksek not alabilir miyiz?
ÜDS’nin çeşitli bölümlerinde çeşitli strateji ve taktikler uygulamak mümkündür. Ancak bu taktik ve stratejiler ile sınavın tamamında başarılı olmak imkansızdır. ÜDS’de yüksek not hedefliyorsanız, öncelikle kelime bilgisi (vocabulary) ve dilbilgisi (grammar) konularında iyi bir seviyede olmanız gerekmektedir. Bu bilgiyi taktik ve stratejilerle birleştirdiğinizde, hedeflediğiniz puanlara ulaşabilirsiniz.

ÜDS’ye hazırlanmak için kursa gitmek gerekli midir?
ÜDS kursları konusunda adaylara çok çeşitli seçenekler sunmaktadır. ÜDS evde çalışarak da hazırlanabileceğiniz bir sınav olmakla beraber, genelde adayların çoğu ÜDS kurslarına gitmeyi tercih etmektedir. Bunun 2 sebebi vardır: Öncelikle ÜDS kursu kişilere ihtiyaç duydukları motivasyonu ve çalışma sistemini getirir. Kendi başına çalışmakta zorlanan adaylar için ÜDS kursları çeşitli ödevler ve ekstra çalışmalarla hazırlık sürecini belli bir sisteme oturtur. Bu da sonuç olarak adayın moralini arttırarak amaca daha fazla motive olmasını sağlar. Bunun yanında adayın sınıf ortamında olması, hem başkalarının sorduğu sorulardan faydalanma hem de anlamadığı noktalar için anında cevap alabilme fırsatını getirir. Bu açılardan bakıldığında ÜDS hazırlık döneminde kursa gitmek adaylar için faydalı olmaktadır.

WWi International

İngilizce İngilizce Eğitiminde ‘İletişimsel Metod’ ve ‘Kişiye Özel’ eğitim sistemi ile dünyanın en büyük İngilizce dil modülü haline gelen World Wide Module, pek çok ülkede her yıl yüzbinleri aşan öğrencisine İngilizce’yi kolayca öğrenme ve konuşabilme imkanı sunmaktadır. World Wide Module; Oxford University Press, Longman, Prentice Hall, BBC ve Stanford University gibi eğitim kurumları ile Apple, IBM, SONY, and NEC gibi teknoloji firmalarının katkısı ile alanında uzman eğitimciler, bilgisayar programcıları ve sanatçılardan oluşan yaklaş.. Devamını Oku.

Kursiyer Yorumları

WWI | Kurumumuzdan Fotoğraflar

Kurumsal Referanslarımız