fbpx

Öğrenme; anlama ve anladığını kullanabilme becerisidir.

Öğrenmenin yenilenmiş tanımı gereği aktivitelere gereken önem verilmiştir. Aktivite organizasyonları, eğitime destek olmanın ötesinde eğitim sisteminin kendisini ifade etmektedir. Klasik örgün eğitimin bilinen sorunları aktivitelerle çözümleniş, İngilizce eğitim sürecine yeni bir bakış açısı getirilmiştir. Aktivitelere katılım öğrenme algısını pekiştirmekte ve deneyimsel bilgiyi hızlandırmaktadır. Kursiyerlerin, aktivitelere katılımları eğitim aldıkları seviyeye göre değişim göstermektedir. Kursiyerin aktivitelere katılımları kayıt altına alınmakta ve raporlamalarla kursiyerlere geri bildirim yapılmaktadır.

  • Speaking Club:

Speaking Club; kursiyerlerin yabancı öğretmen eşliğinde İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek için uygulanan aktivite organizasyonu olarak önvarsayılır. Aynı seviyeden farklı sınıflardaki kursiyerlerin katılımıyla gerçekleşen doğal konuşma ortamıdır. Speaking Club’larda anlık, güncel konular belirlenir ve öğrenci odaklıdır. Speaking Club’larda sadece İngilizce konuşmasına izin verilir. Derslerde öğrenilmiş olan gramer kurallarının ve kelimelerin karşılıklı konuşmalarla deneyimlenmesi temel esas kabul edilir. Bire bir konuşmalarda yapılan hatalar konuşma dili kriter alınarak öğretmen tarafından düzeltilir. Karşılıklı konuşmalarla kursiyerlerin İngilizce konuşma becerilerinin gelişmesi amaçlanır. İngilizce konuşma becerilerinin gelişmesinin yanı sıra toplum içerisinde İngilizce konuşma özgüveninin oluşması gizlenmiş hedef olarak bilinir.

Eğitim aldığı seviyeye uygun Speaking Club’lara kursiyerlerin katılımı, eğitim sürecini pekiştirir. Eğitim departmanı tarafından oluşturulmuş aktivite tablolarından kursiyerin kendi zaman planını oluşturması ve hafta da en az bir kez katılması önemli bir gelişim sağlar.

  • Grammer Club:

Gramer Club aktivite organizasyonu, aynı seviyedeki kursiyerlerin katılımıyla Türk Öğretmen tarafından gerçekleştirilir. Kursiyerlerin gramer konularıyla ilgili eksiklerini tamamlaması veya gramer bilgisini pekiştirmeleri esasına dayanır. Gramer Club’lar kitap takibi dışında gramer konuları baz alınarak organize edilir. Gramer konularının anlatımı esas alınmış olunsa da gramer konularına uygulama sahası yaratması Gramer Club vizyonunun kendisidir. Kursiyer öğrenmiş olduğu gramer kurallarını gerçek uygulama alanlarında deneyimlemiş olduğu kabul edilir.

Eğitim aldığı seviyeye uygun Gramer Club’lara kursiyerlerin katılımı, eğitim sürecini pekiştirir. Eğitim departmanı tarafından oluşturulmuş aktivite tablolarından kursiyerin kendi zaman planını oluşturması ve ay da en az bir kez katılması önemli bir gelişim sağlar.

  •  Workshop:

Workshop Club; kursiyerlerin önceden belirlenmiş konuyu bir çalışma grubuyla role-play ( birebire canlandırma) yapması esasına dayanır. Hazırlık aşaması konu ve çalışma metninin olgunlaştırılmasıdır ve maximum on beş dakikalık zihinsel bir süreçtir. Kursiyer odaklı olan Workshop aktivitelerinde Öğretmen gözetleyen konumundadır ve değerlendirme sonradan yapılır. Hazırlık sürecini tamamlayan çalışma gurubu role-play sunumunu yapar. Sunum tekniklerini pekiştirme, beden diliyle İngilizce uyumluluğunu sağlama, tiyatral anlatımı olgunlaştırma ve özgüven gelişimi öngörülmüş kazanımlardır.

İngilizce’nin günlük hayatta kullanımı vizyon edinmiş eğitim sistemimizin temel aktivitelerindendir. Eğitim departmanı tarafından oluşturulmuş aktivite tablolarından kursiyerin kendi zaman planını oluşturması ve hafta da en az bir kez katılması önemli bir gelişim sağlar.

  • Reading Club:

Reading Club, kursiyerlerin yararlanabilecekleri seviyelerine uygun kitap ve metinler kullanılarak oluşturulmuştur. Okumanın, öğrenme sürecine ve dil gelişimine katkısı göz ardı edilemeyecek düzeyde önemli olduğu bilinen bir gerçekliktir. Ayrıca kelime ve düşünsel zenginlik önemsenmesi gereken yararlarıdır. Kütüphaneden veya öğretmenlerden sürece dahil olunabilir.

  • Movie Club:

Movie Club, dili sade olan popüler sinema filmleri İngilizce altyazılı olarak izlenmesi temeli üzerine oluşturulmuştur. Grup halinde izlenen film sonrasında sohbet olanağı, anlama ve anladığını tekrar ifade etme açısından eğitim sürecini destekler. Movie Club’lar en az yedi istek başvurusu olduğunda uygulanan opsiyonel bir aktivite organizasyondur.